BİLİRKİŞİLİK

Fiziksel delilleri fen bilimleri uygulamalarıyla tanımlamak, kimliklendirmek ve yorumlamak amacını güder. Bu bölüm fiziksel delili analiz eder, kimliklendirir, karşılaştırır ve yorumlar. Ayrıca olgu dosyalarının bilirkişi değerlendirmesi yapılır.

Şüpheli belgeler
Temaruz
Yeterlilik değerlendirmeleri
Akıl sağlığı değerlendirmesi
Ceza indirimi
Yeniden suç işleme riski veya tehlikesi
Tıbbi malpraktis kusur raporları
Trafik kaza kusur raporları
İş güvenliği kusur raporları
Aktüerya/destekten yoksun kalma raporları
Soybağının tespiti raporları
Velayetin tespiti raporları
Randevu Almak İçin Tıklayınız.